Συμφωνία Έκδοσης Βιβλίου

Ένας συγγραφέας ο οποίος επιθυμεί να εκδώσει ένα βιβλίο, μπορεί να επιλέξει είτε να το εκδώσει μόνος του (αυτοέκδοση/self-publishing) ή μέσω ενός εκδοτικού οίκου (Publisher). H επιλογή εναπόκειται στον ίδιο.

Μέσω της αυτοέκδοσης ο συγγραφεας διασφαλίζει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό, την τιμολόγηση και τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου, ενω επίσης δέν χρειάζεται κάποιος να εγκρίνει το έργο του, ώστε αυτό να κοινοποιθεί.

Απο την άλλη, ένας εκδοτικός οίκος μπορεί να λύσει τα χέρια του συγγραφέα όσον αφορά τις διαδικασίες (π.χ εκτυπώσεις, σχεδιασμό, επιμέλεια κοκ), αφού θα αναλάβει τις εργασίες αυτές αντί του συγγραφέα.

Αδιαμφισβήτηα, ένας εκδοτικός οίκος θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να εγκρίνει το έργο του συγγραφέα μετά απο την αξιολόγηση που θα κάνουν τα μέλη της ομάδας του.


Εάν ο εκδοτικός οίκος εγκρίνει το έργο θα προβεί σε μία πρόταση συνεργασίας.


Σε αυτό το στάδιο ξεκινάει η διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία οδηγεί στην συμβατική σχέση που διέπεται από τους δεσμευτικούς όρους του συμφωνηθέντος συμβολαίου.


Επειδή ακριβώς η έκδοση από εκδοτικό οίκο διέπεται από συμβόλαιο, ο συγγραφέας θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε σχέση με τους όρους με τους οποίους θα συμφωνήσει και απο τους οποίους θα δεσμευτεί.


Επειδή τέτοιες συμφωνίες είναι συνήθως σταθερές (standard form) ο συγγραφέας οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός όσον αφορά την επιλογή του εκδοτικού οίκου και το στάδιο της διαπραγμάτευσης πριν υπογράψει κάποιο συμβόλαιο.


Υψίστης σημασίας όροι είναι αυτοί που διέπουν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του (copyright) συγγραφέα, διότι αυτά είναι που  του εξασφαλίζουν οικονομικό όφελος.


Φυσικά και ένας συγγραφέας θα επιθυμεί την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων της εργασίας του και έτσι να διαφυλάξει το δικαίωμα να κάνει ότι θέλει με αυτά και να λαμβάνει κέρδος από αυτό, χωρίς να χρειάζεται συνεχή έγκριση του εκδότη πρίν κάνει κάτι (π.χ πρίν προβεί σε ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου-ebook).


Σίγουρα θα πρέπει να δοθούν στον εκδότη κάποιες άδειες χρήσης ώστε να έχει κάποια απαραίτητα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να εκδώσει και να διαφημίσει το βιβλίο (licence to print and publish the Work) και κάθε επανέκδοση του.Κάποιοι εκδότες επιθυμούν πλήρη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου από τον συγγραφέα σε αυτούς, αφήνοντάς στον συγγραφέα ορισμένα δικαιώματα, όπως ένα σχετικά μικρό ποσοστό από τα ετήσια κέρδη του βιβλίου (Royalties)

Αυτό είναι κάτι που ο συγγραφέας θα πρέπει να προσέξει εάν θέλει να βγάλει κέρδος από την συγγραφή.

O συγγραφέας μπορεί να ζητήσει κατα τις διαπραγματεύσεις όπως το βιβλίο περιλαμβάνει το σύμβολο (c) μαζί με το όνομα του και το έτος έκδοσης για τον σκοπό αυτό και όπως κάθε φορά που ο εκδότης προωθεί το έργο του, αναφέρει και το όνομα του.

Επίσης, σε ορισμένα συμβόλαια ο εκδοτικός οίκος δύναται να ζητήσει από τον συγγραφέα όπως δεσμευτεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με αυτόν και να εκδώσει κι’ άλλα βιβλία (π.χ ακόμη 5 βιβλία).

Αυτό είναι επίσης κάτι που θα πρέπει να προσέξει ο συγγραφέας, σε περίπτωση που δέν θέλει μια τέτοια δέσμευση.

Περαιτέρω, στο συμβόλαιο δύναται να υπάρχει όρος που να επιτρέπει στον οίκο να ζητήσει αλλαγές απο τον συγγραφέα στο έργο του.


Μία άλλη επιλογή είναι η επιλογή της παροχής υπηρεσιών έκδοσης  απο έναν εκδοτικό οίκο (serviced publishing ή αλλιώς vanity publishing) όπου ο συγγραφέας διασφαλίζει την κατοχή των πνευματικών δικαιωμάτων και απλώς συμφωνεί όπως  πληρώσει τον εκδοτικό οίκο για τις υπηρεσίες που του παρέχει, δηλαδή την έκδοση των αντιτύπων του βιβλίου, την εικονογράφηση (εάν επιθυμεί εικονογράφηση), την προώθηση κ.οκ.

Ο συγγραφέας θα πρέπει επομένως να είναι πολύ προσεκτικός πρίν υπογράψει κάποια συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο, όσον αφορά τους όρους της σύμβασης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: