Εναγόμενοι εκτός Κύπρου-Επίδοση αγωγής στην αλλοδαπή.

Ένας δικηγόρος προτού συμβουλεύσει έναν πελάτη του να προχωρήσει με την καταχώρηση αγωγής οφείλει να εξετάσει τα προδικαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την δυνατότητα έγερσης της αγωγής (pre action considerations). Αυτά αποτελούν την δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων (jurisdiction), το ζήτημά παραγραφής η μή του αγώγιμου δικαιώματος (limitation period), την ύπαρξη και φύση του αγώγιμου δικαιώματος (cause of action), τις θεραπείες πουContinue reading “Εναγόμενοι εκτός Κύπρου-Επίδοση αγωγής στην αλλοδαπή.”

Διαδικασία Τριτοδιαδίκου.

Η διαδικασία τριτοδιαδίκου είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας  εναγόμενος δύναται να ζητήσει την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην αγωγή που καταχωρήθηκε εναντίον του. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα όταν ένα πρόσωπο (ο Ενάγοντας) κινεί αγωγή εναντίον άλλου προσώπου (του Εναγομένου) για αποζημιώσεις για την κατ’ ισχυρισμό ζημία που του προκλήθηκε ένεκα ατυχήματος που προκάλεσε ο Εναγόμενος, εάν ο Εναγόμενος θεωρεί ότι άλλο πρόσωποContinue reading “Διαδικασία Τριτοδιαδίκου.”

Επιθεώρηση και αποκάλυψη εγγράφων ως μέρος του συνταγματικού δικαιώματος στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης.

Σε μια δίκαιη κοινωνία, όλοι οι πολίτες, κατα την εκδίκαση υποθέσεων τους, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα λήψης και προσαγωγής εγγράφων προς στοιχειοθέτηση της υπόθεσης τους. Επίσης, για να είναι μια δίκη δίκαια, το Δικαστήριο θα πρέπει να εξετάζει και να λαμβάνει υπόψιν του όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία κατα την έκδοση της απόφασηςContinue reading “Επιθεώρηση και αποκάλυψη εγγράφων ως μέρος του συνταγματικού δικαιώματος στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης.”

Διατάγματα αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal

Τί γίνεται στην περίπτωση όπου εύλογα υποψιαζόμαστε ότι κάποιο αδίκημα έχει διαπραχθεί εναντίον μας αλλά δεν γνωρίζουμε απο ποιόν ή γνωρίζουμε απο ποιόν αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ως προς το είδος της αδικοπραξίας ή δεν είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε με ακρίβεια την αξίωση μας; Μία πάρα πολύ σημαντική αγγλική υπόθεση η οποία έχει υιοθετηθείContinue reading “Διατάγματα αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal”