Καταβολή Κοινόχρηστων Εξόδων.

Σε κοινόκτητους χώρους όπως σε πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών  υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, όπως ο ανελκυστήρας, οι σκάλες, ο χώρος στάθμευσης, κοινοί κήποι, καθώς και κοινά χρησιμοποιούμενα συστήματα. Κοινόχρηστα έξοδα αποτελούν για παράδειγμα  τα έξοδα που αφορούν τα υλικά καθαρισμού, συντήρησης ή/και επιδιόρθωσης των κοινόχρηστων χώρων (π.χ του ανελκυστήρα), την διακόσμηση κοινόχρηστων χώρων, το  άδειασμα βόθρων,Continue reading “Καταβολή Κοινόχρηστων Εξόδων.”

Καταργείται μια πολιτική δίκη ή μια προσφυγή μετά τον θάνατο αυτού που την καταχώρησε;

Πολιτικές Αγωγές. Πολιτικές αγωγές όπου η διαφορά είναι προσωποπαγής (of private character), π.χ δυσφήμηση ή απάτη, τερματίζονται με τον θάνατο του Ενάγοντα (actio personalis moritur cum persona), ενώ αυτές που αφορούν την περιουσία του (την κληρονομιά του) δέν ακυρώνονται (Twycross v. Grant  4 C. P. D. 40). Στην υπόθεση  Hatchard v Mege and Others (1887)Continue reading “Καταργείται μια πολιτική δίκη ή μια προσφυγή μετά τον θάνατο αυτού που την καταχώρησε;”

Πώληση μεριδίου απο συνιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας.

Όταν υπάρχει συνιδιοκτησία γής σε αδιαίρετες μερίδες  είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα και συγκρόυσεις όταν οι συνιδιοκτήτες/συγκύριοι δέν είναι σε θέση να συμφωνήσουν ώς προς τον τρόπο  διαχείρισης ή/και εκμετάλλευσης ή/και αξιοποίησης της. H συνιδιοκτησία σε ένα ακίνητο μπορεί να δημιουργηθεί όταν για παράδειγμα πρόσωπο το οποίο απεβίωσε χωρίς διαθήκη, άφησε ακίνητη ιδιοκτησία καιContinue reading “Πώληση μεριδίου απο συνιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας.”

Διαδικασία διαχείρισης περιουσίας αποβιώσαντα που απεβίωσε χωρίς διαθήκη.

H διαδικασία διαχείρισης ακολουθείται σε περίπτωση που αποθανών πρόσωπο που είχε  μόνιμη διαμονή  στην Κύπρο απεβίωσε χωρίς διαθήκη αφήνοντάς περιουσία ή σε περίπτωση που αποθανών πρόσωπο που είχε την μόνιμη διαμονή του σε άλλη χώρα απεβίωσε χωρίς διαθήκη αλλά άφησε ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο (σε σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στην Κύπρο). ΜεContinue reading “Διαδικασία διαχείρισης περιουσίας αποβιώσαντα που απεβίωσε χωρίς διαθήκη.”

Forced Heirship rules-Κύπρος

Δικαιοδοσία κυπριακού δικαστηρίου. Σε περίπτωση που άτομο το οποίο απεβίωσε είχε ώς την τελευταία του μόνιμη κατοικία/μόνιμο τόπο διαμονής (domicile) την Κυπριακή Δημοκρατία (ανεξάρτητα του κράτους όπου απεβίωσε), εφαρμόζεται  η κυπριακή νομοθεσία αναφορικά με το θέμα της διανομής της περιουσίας του.  Ταυτόχρονα, σε σχέση με απόβιώσαντες οι οποίοι δέν είχαν ως τελευταία μόνιμη χώρα διαμονήςContinue reading “Forced Heirship rules-Κύπρος”