Συμφωνία Έκδοσης Βιβλίου

Ένας συγγραφέας ο οποίος επιθυμεί να εκδώσει ένα βιβλίο, μπορεί να επιλέξει είτε να το εκδώσει μόνος του (αυτοέκδοση/self-publishing) ή μέσω ενός εκδοτικού οίκου (Publisher). H επιλογή εναπόκειται στον ίδιο. Μέσω της αυτοέκδοσης ο συγγραφεας διασφαλίζει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό, την τιμολόγηση και τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου, ενω επίσης δέν χρειάζεταιContinue reading “Συμφωνία Έκδοσης Βιβλίου”

Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) προστατεύουν τον τρόπο έκφρασης ιδεών και αφορούν πρωτότυπα (original)  προϊόντα δημιουργικής εργασίας (creative work) [1]όπως βιβλία, παραμύθια, στίχους, μουσική, ταινίες, θεατρικά έργα, ποιητικές συλλογές, πίνακες, φωτογραφίες, γλυπτά, αρχιτεκτονικά έργα και κτίρια, κοσμήματα, κατασκευές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ερμηνείες τραγουδιών (στο εφεξής όλες οι μορφές θα αναφέρονται συλλογικά ως τα «Έργα»)Continue reading “Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας.”

Το αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πολλές φορές πρόσωπα (νομικά η φυσικά) προβαίνουν σε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκλαμβάνονται ή δύναται να εκληφθούν από το καταναλωτικό κοινό λόγω των χαρακτηριστικών τους (π.χ του σχήματος της συσκευασίας, trade dress) ή/και της επωνυμίας τους (π.χ χρήση ονόματος που προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενου προϊόντος) ή/και της επιγραφής ή/και του σήματος τους (π.χ σχέδιοContinue reading “Το αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού.”