Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στην Κύπρο.

Συμφωνα με την νομοθεσία είναι δυνατή η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε πολίτες οι οποίοι δέν είναι σε θέση λόγω της οικονομικής τους κατάστασης να πληρώσουν δικηγόρο (βλέπετε για παράδειγμα SABRI, Νομική Αρωγή Αρ. 13/2018, 25/6/2018). Η βοήθεια αυτή μπορεί να είναι με την παροχή δωρεάν νομικής (legal advice) συμβουλής ή/και με την αντιπροσώπευσή σεContinue reading “Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στην Κύπρο.”

Διαδικτυακός εκφοβισμός.

Ο εκφοβισμός όπως όλοι γνωρίζουμε δύναται να λάβει ποικίλες μορφές (π.χ λεκτική και σωματική βία, σκόπιμη απομόνωση ατόμου, συνεχής κοροϊδία, ταπεινωτικά σχόλια, ενοχλητικά και εκφοβιστικά μηνύματα, ταπεινωτικά καθήκοντα, διάδοση κακοήθων φημών, διάδοση ψευδών στοιχείων ή/και ντροπιαστικών πληροφοριών) ενώ δύναται να λάβει χώρα σε διάφορους χώρους (π.χ στο σχολείο, στον στρατό, στην εργασία-βλέπετε άρθρο Εκφοβισμός στην Εργασία. –Continue reading “Διαδικτυακός εκφοβισμός.”

Το Αδίκημα της Πλαστογραφίας.

Το ποινικό αδίκημα της πλαστογραφίας προκύπτει απο τα άρθρα 331, 333, 334 και 336 του  Κυπριακού Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154, ως έχει τροποποιηθεί (στο εφεξής ο «Νόμος»). Σύμφωνα με το άρθρο 331 του Νόμου, πλαστογραφία συνίσταται στον  καταρτισμό πλαστού έγγραφου με σκοπό καταδολίευσης. Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω ορισμό, η πλαστογραφία δέν είναι ένα αδίκημαContinue reading “Το Αδίκημα της Πλαστογραφίας.”

Το αδίκημα της βίας στην οικογένεια.

Η βία στην οικογένεια αποτελεί ένα άκρως σοβαρό αδίκημα το οποίο είναι καταδικαστέο σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, διότι κάθε πολίτης έχει θεμελιωμένο συνταγματικό και ανθρώπινο δικαίωμα στην σωματική ακεραιότητα (άρθρο 7 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας), στην ελευθερία και ασφάλεια (άρθρο 11 του Συντάγματος), στην ελεύθερη έκφραση  (άρθρο 18 και 19 του Συντάγματος) καθώς καιContinue reading “Το αδίκημα της βίας στην οικογένεια.”