Διαδικτυακός εκφοβισμός.

Ο εκφοβισμός όπως όλοι γνωρίζουμε δύναται να λάβει ποικίλες μορφές (π.χ λεκτική και σωματική βία, σκόπιμη απομόνωση ατόμου, συνεχής κοροϊδία, ταπεινωτικά σχόλια, ενοχλητικά και εκφοβιστικά μηνύματα, ταπεινωτικά καθήκοντα, διάδοση κακοήθων φημών, διάδοση ψευδών στοιχείων ή/και ντροπιαστικών πληροφοριών) ενώ δύναται να λάβει χώρα σε διάφορους χώρους (π.χ στο σχολείο, στον στρατό, στην εργασία-βλέπετε άρθρο Εκφοβισμός στην Εργασία. –Continue reading “Διαδικτυακός εκφοβισμός.”

Δέν εξάσκησα το δικαίωμα μου σε επικαιροποίηση των δεδομένων μου. Μπορώ να ισχυριστώ παράβαση της αρχής της ακρίβειας των δεδομένων;

Προσωπικά μας στοιχεία όπως το τηλέφωνο, η διεύθυνση και άλλα δύνανται να αλλάζουν στην πορεία της ζωής μας.  Πολλές φορές όμως ξεχνάμε να ενημερώσουμε όσους επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα για αυτές τις αλλαγές. Με άλλα λόγια παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  (ο «Κανονισμός») μας δίδει δικαίωμα να ζητήσουμεContinue reading “Δέν εξάσκησα το δικαίωμα μου σε επικαιροποίηση των δεδομένων μου. Μπορώ να ισχυριστώ παράβαση της αρχής της ακρίβειας των δεδομένων;”

Αποστολή προσωπικών δεδομένων σε λάθος παραλήπτες. Αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της άσκησης των εργασιακών μας καθηκόντων οφείλουμε να ενεργούμε υπεύθυνα, με επαγγελματισμό και να είμαστε προσεκτικοί, ειδικότερα δέ όσον αφορά τον χειρισμό και την επεξεργασία   δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι γεγονός ότι με την έλευση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εφεξής ο «Κανονισμός»), όλοι μας έχουμε γίνει ακόμη πιο προσεκτικόιContinue reading “Αποστολή προσωπικών δεδομένων σε λάθος παραλήπτες. Αντιμετώπιση.”

Χρήση CCTV και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Είναι γεγονός ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με την τοποθέτηση ή/και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας απο τις 25 Μαίου 2018, όπου και τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ο «Κανονισμός»). Ο  Κανονισμός, απο την πιο πάνω ημερομηνία δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη της ‘Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.Continue reading “Χρήση CCTV και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.”